X
Menu
X

Instal·lacions

  • Energia Solar

L’escalfament d’aigua a través de col·lectors solars que poden ser de baixa temperatura per piscines i ACS. Alt rendiment utilitzats per ACS i calefacció. Alta temperatura també nomenats de tubs buits, per usos de calefacció e industrials.

  • Energia Tèrmica

L’escalfament d’aigua a través de col•lectors solars que poden ser de baixa temperatura per piscines i ACS. Alt rendiment utilitzats per ACS i calefacció. Alta temperatura també nomenats de tubs buits, per usos de calefacció e industrials.

  • Fotovoltaica

Transformació de la radiació solar en corrent elèctric per a usos de tota mena a 12v/24v i 220v utilitzant un convertidor i per acumular o vendre a la compañía eléctrica.

  • Geotermia

És una màquina com la de l’aire acondicionat, de fet el funcionament és el mateix però utilitzant pous que es fan al terra posant tubs o fent un sistema semblant al TR sota terra per extreure el calor o cedint el fred al subsol.

Aquesta calor robada serveix per escalfar un sistema de calefacció de TR o ACS mitjançant una bomba de calor o viceversa.

Treure el calor d’un sistema de TR d’un habitatge fent un sistema de refrescament.

  • Biomassa

Calderes com les de gasoil o llenya , però utilitzant fusta i transformat en pellets, també es poden cremar pinyols d’oliva i altres derivats.

  • Terra Radiant

Calefacció sota terra utilitzant tubs de plàstic per fer un serpentin, distribuït per tota la llar.Dintre del tub corre aigüa que es pot escalfar mitjançant calderes de tota mena, bomba de calor, geotèrmia i energía solar.

  • Radiadors

És el sistema més estés al món, utilitzant tot tipus de calderes i es pot augmentar el rendiment si s’utilitzen radiadors d’alt rendiment que augmenten les seves superficies i poden funcionar amb ES i amb BC. L’aerotèrmia, més coneguda com aire acondicionat, utilitza gasos refrigerants per extreure el calor d’una banda a un altre a través d’un compressor utilitzant el sistema de cannot.El calor o el fred s’expulsarà a l’exterior, i la calor o el fred s’injectarà a l’aire interior a través de splits, conductes, cassettes o fan-coms.